שאלה משפטית

שאלה משפטית 30.9.15

על צפייה פיראטית באינטרנט - באילו נסיבות זה הופך להיות לא חוקי?

רשת