שאלה משפטית

שאלה משפטית 8.10.15

אפשר לעשן במהלך עבודה? וגם: ניתן להשפיע על עיצוב העיר שלנו?

רשת