שאלה משפטית

שאלה משפטית 8.4.16

והיום: האם לעובר מוקפא מגיעות זכויות של יורש?

רשת