שאלה משפטית

שאלה משפטית 12.4.16

והיום: האם מוכרת בחנות בגדים תזכה בתביעה בה היא דורשת כיסא?

רשת