שאלה משפטית

שאלה משפטית 23.5

והיום: התארגנות עובדי חברה כועד, ח"כ יעל גרמן על נציבות ביקורת הפרקליטות והניסיון להחיות את חוק הפונדקאות

רשת