שיחת היום

אז איך הייתה הבגרות במתמטיקה?

יואל גבע המורה המיתולוגי למתמטיקה בוחן את חברי הפאנל בשאלה מהבגרות

רשת

אז איך הייתה הבגרות במתמטיקה?
האם גם אנחנו נהיה מסוגלים, 20-30 שנים אחרי התיכון לפתור שאלה או שתיים מהבחינה?
רובנו לא.

האורח באולפן הוא המורה למתמטיקה ובעל רשת בתי הספר, יואל גבע.

צפו בדיון המלא.