שיחת היום

דוח מצב - כותרות הבוקר

חברי הפאנל בשיחה על כותרות היום

רשת

חברי הפאנל דנים בפינוי תושבים משכונת הארגזים,
ביורו 2016,
ובהמלצת מבקר המדינה לבטל את נוהל חניבעל.

צפו בדיון המלא.