שיחת היום

המפכ"ל וסוגיית האבלות

דוח מצב: תשובת המפכ"ל אלשייך לרזי ברקאי

רשת

הפאנל דן בכותרות:
תשובת המפכ"ל אלשיך לרזי ברקאי,
וההחלטה שלוחמים ייצאו עם נשק הביתה.

צפו בדיון המלא