שיחת היום

המחלוקת סביב הנצחת השואה

זכרון השואה: טקסים או אזכרות?

רשת

יום השואה תשע"ו תופס אותנו בלב ליבו של הויכוח- איך צריך לזכור את השואה בימינו?
האם צריך להמשיך ולקיים את מסעות בני הנוער לפולין?
האם העצרות הממלכתיות עדיין נחוצות, בשעה שניצולי השואה עצמם בקושי שורדים?
ומה מקומן של האומנות והיצירה בהנחלת השואה לדורות הבאים?

צפו בדיון המלא.