שיחת היום

החוק להגבלת שכר הבכירים

החוק להגבלת שכר הבכירים

מי מתנגד לחוק הגבלת השכר לבכירים וכיצד הוא מנמק את זה?

רשת