שיחת היום

ראש הממשלה דוחה את חידוש הערוץ הראשון

ראש הממשלה דוחה את חידוש הערוץ הראשון

לוסי אהריש על ההחלטה שהיא בעצם דחייה שהיא בעצם חוסר החלטה - ראש הממשלה ו"תאגיד" השידור החדש

רשת

תאגיד השידור יידחה בשנה לפחות.
או אם לצטט את שר התקשורת, שהוא גם ראש הממשלה: "קבענו שאנחנו רוצים לראות יכולת מלאה של שידורי הטלוויזיה,
לצד שידורי הרדיו וכרגע זה לא מתכנס."
על מה אתה מדבר ביבי? כבר עשרות שנים אומרים לנו שתכף מתבצעת רפורמה ברשות השידור, ועכשיו קורה הנס!
ואתמול בלי ליידע איש, אתה מודיע על דחייה?

צפו במונולוג המלא.