שיחת היום

הילדים העניים בישראל

הילדים העניים בישראל

כך שכחה ישראל את הילדים העניים

רשת

דו"ח חדש של הארגון העולמי לזכויות הילד שנחשף בסוף השבוע בידיעות אחרונות חושף ממצאים מחרידים,
ילדי ישראל העניים הם הילדים העניים ביותר במערב, והפער בינם לבין הילדים מהעשירונים העליונים הוא הגדול ביותר.
בכל מדד שנבדק: הכנסה, בריאות, חינוך ורווחה נפשית, נמצאת ישראל בתחתית הטבלה,
והמסקנה היא אחת: הילדים העניים בישראל רעבים, לא בריאים, ולא מאושרים, והמדינה לא עושה כמעט דבר כדי לעזור להם.

צפו בדיון המלא.