שי ושרון

אפליה נגד חילונים?

רמי ורד על השבוע החולף, בין היתר: שבוע הספר ואוכל כשר בבסיסי צה"ל

רשת

רמי ורד מסכם את השבוע שחלף.

על שבוע הספר.

ועל הכשרות בצה"ל.

ותמר זנדברג על הדמיון בין שי גולדן לסטיב בושמי.