שי ושרון

בר-אילן נגד מצעד הגאווה

האוניברסיטה בעלת הצביון הדתי מסרבת לנהל שיח עם הקהילה הגאה

רשת

סערת מצעד הגאווה באוניברסיטת בר אילן.

עידן עזריה סטודנט מאונ' בר אילן וחבר בתא הגאה וארז וינר סטודנט מאונ' תל אביב וחבר התא הגאה באולפן.

מדברים על הנושא ועל הקושי שעדיין קיים בחלק מהמוסדות לארגון אירועים של הקהילה הגאה.