שי ושרון

מה ביאס את רמי ורד?

מה ביאס את רמי ורד?

רמי ורד מפרט על השבוע הקשה שעבר עליו

רשת

רמי ורד בסיכום שבועי.

על העייפות המצטברת.

על מחלות בבית.

ועל הרכבת החדשה בנתיבות.

ועל דו"ח מבקר המדינה.