שי ושרון

ביבירדמן

ביבירדמן

רמי ורד מדבר על תוצאות המדגמים, על ביבי ועל הסרט בירדמן

רשת

רמי ורד בפינתו סיכום שבועי.

על הסרט "בירדמן".

על מדגמי הבחירות.

ועל המוצרים שאתם ממש לא צריכים.