שי ושרון

מדוע אנחנו מתמכרים ומשקרים? ראיון מיוחד עם פרופ' דן אריאלי

הנחת הבסיס היא שבני האדם הם יצורים בלתי רציונאליים. מכאן, הכל אפשרי

רשת

פרופסור דן אריאלי בראיון מיוחד עם שי.

מדבר על אהבה שקרים וכסף.

וגם על הרגלים ועל הספר החדש.