שי ושרון

מגפת השמנמנת על פי רמי ורד

מגפת השמנמנת על פי רמי ורד

רמי ורד מדבר על חווית פורים

רשת

רמי ורד המחופש מסכם את השבוע.

וחגיגית פורים באולפן.

על מגפת ההשמנה.

ועל הנאום של נתניהו בקונגרס האמריקאי.