שי ושרון

הפרדת הרשויות בישראל

ובנוסף - השר בנט על כיתות לימוד קטנות יותר, וקובי מחט עונה על השאלון

רשת

השופטת בדיומס ורדה אלשך ושרון גל באולפן.

מדברים על המתקפה על בג"ץ.

ונחמיה שטרסלר מסביר על מתווה הגז.

ויניב שחר ואריאל לוי דנים ברפורמה של שר החינוך.

וגם שני נחשוני עם החתונות האלטרנטיביות ברשת.

וקובי מחט יהיה באולפן ויענה על השאלון.