שי ושרון

שואת יהודי צפון אפריקה

מה בעצם עברו יהודי אפריקה במחנות ההשמדה של אירופה?

רשת

העובדות ההיסטוריות על שואת יהודי צופן אפריקה.

ד"ר קציעה עלון מאוניברסיטת בן גוריון, יוסי סוכרי הסופר של "בנגאזי ברגן בלזן" ואורי גבריאל באולפן.

מדברים על הסיפורים שלא ידועים מספיק בציבור.

ועל השינוי הגדול שעוד צריך לעשות בחינוך על השואה.