שי ושרון

גיהנום עלי אדמות

גיהנום עלי אדמות

איך רמי ורד שרד את גל החום הגדול?

רשת

רמי ורד מסכם את השבוע החם.

על צרות עם יונים.

על גל החום הנוראי.

ועל גלעד ארדן, אורן חזן ופסיכומטרי.