שי ושרון

המסע לאורך שירי הילדות

שי גולדן יצא לבדוק מה קרה לשירי הילדים לאורך השנים ואיך זה משקף את פני הדור

רשת

ערב ההתרמה של וראייטי עומד בסימן שירי הילדים.

שי יצא לבדוק מה השתנה עם שירי הילדים במהלך השנים והאם זה חלק משינוי של הדור.

ופגש את חנוך רוזן, פרופ' מירי ברוך, רינת גבאי וסמדר שיר בכדי להבין את התופעה יותר טוב.