שי ושרון

חג לא שמח

מדברים על פסח ועל "דיכאון חגים"

רשת

תקופת החגים לא קלה לכולם.

הפסיכיאטר ד"ר חגי אורן לשעבר מנהל מחלקה באברבנאל ידבר על חרדת חגים.

על החרדה עם המשפחה בחג.
ועל החרדה על החג ללא משפחה.