שי ושרון

"מילון אבן שושנה"

"מילון אבן שושנה"

כיצד הפך סלנג הקהילה הלה"טבית לשפת המיינסטרים?

רשת

רוביק רוזנטל מתארח באולפן.

מדבר על הסלנג שהגיע מהקהילה הלה"טבית ונכנס לשפת היום יום.

וגם מפרש חלק מהמילים.