שי ושרון

"מילון אבן שושנה"

כיצד הפך סלנג הקהילה הלה"טבית לשפת המיינסטרים?

רשת

רוביק רוזנטל מתארח באולפן.

מדבר על הסלנג שהגיע מהקהילה הלה"טבית ונכנס לשפת היום יום.

וגם מפרש חלק מהמילים.