שי ושרון

עשר המכות גרסת שנות האלפיים

רמי ורד על הפסח

רשת

רמי ורד על הדברים שועשים והורסים את הפסח.

מהן עשר המכות של שנות האלפיים?

מה הכי ישראלי בפסח?

סוגיית המצות.

ומי הדמות המועדפת על רמי בהגדה?