שי ושרון

יהודה לוי ושי גולדן בקרב יריות

שי גולדן נפגש עם יהודה לוי ויוצרי המדרשה לשיחה צפופה במטווח

רשת

שי יצא לפגוש את יהודה לוי במטווח.

מתחרים בירי על מטרות.

וגם שיחה עם יהודה לוי ויוצרי הסדרה "המדרשה" אורי לברון ודני סירקין מספרים על החוויה המיוחדת.