שי ושרון

יו"ר ההסתדרות במתקפה

הסערה של קריסת רשת מגה, יהודה בארקן חוזר למסך הגדול והמלכה טיטי שורדת!

רשת

בונוסים לבעלים, מילונים למשרדי הפרסום ואלפי עובדי במגה שעולמם חרב.

יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקרון בראיון על קריסת מגה.

וגם יהודה ברקן חוזר למסך הגדול ועכשיו בגרסה שומרת מצוות.
שי יצא לפגוש אותו לשיחה בביתו.

המלכה טיטי איינאו נלחמת בהונדורס על תואר השורדת האחרונה
בשבילה הישרדות זה לא ריאליטי זה החיים עצמם.