יאמיז

מתכון של מיכל בן משה, שני מצרכים וכלום עבודה